LEGISLATIE

Ordonanta nr.66 din 17 august 2000 (“Republicata”)
Instructiunile 108/17.10.2002 de aplicare a OG66/2000
Statut CNCPIR
Cod deontologic
Norme practica

FORMULARE

Cerere eliberare autorizatie
Cerere de inscriere in Camera
Formular practica in proprietate industriala

Convocare Conferinta anuala CNCPIR – 26 martie 2018

Stimaţi Colegi,
În temeiul art. 20 (2) din Statutul actual al Camerei, Consiliul de Conducere convoacă Conferința Anuală a CNCPIR în data de luni 26 martie 2018 orele 09.30 la Grand Hotel Continental, sala Grigorescu, din București, Calea Victoriei nr. 56.
Ordinea de zi este următoarea:
1.Raportul de activitate şi gestiune al Consiliului de Conducere;
2.Bilanțul Camerei, raportul comisiei de cenzori, raportul comisiei de disciplina, descărcarea de gestiune;
3.Proiectul de buget pentru anul în curs;
4.Cotizaţia, taxa de înscriere în Camera;
5.Mutare sediu CNCPIR (vanzare sediu actual si inchiriere spatiu in zona centrala).
Materialele ce urmează a fi dezbatute în Conferinţă vor fi publicate în termenul legal pe site-ul CNCPIR la www.patent-chamber.ro, împreună cu programul detaliat de desfăşurare a Conferinţei.
Participarea se face personal sau prin împuternicire, aceasta din urmă fiind transmisă în original la secretariatul Camerei anterior începerii Conferinţei. Mandat reprezentare martie 2018
În cazul în care nu se va întruni majoritatea absolută şi nu va fi legal constiuită Conferinţa, în baza art. 20 alin. 8-10 din Statut este convocată prin prezenta o a doua Conferinţă luni 26 martie 2018, orele 10.00 în acelaşi loc şi cu aceeşi ordine de zi.
Cu deosebită consideraţie,
Consiliul de Conducere
Data: 22 februarie 2018

Informații examen consilier proprietate industriala

Conform Ordonanței de Guvern nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, precum și conform Instrucțiunilor OSIM nr. 108/2002 de aplicare a OG 66/2000, în vederea înscrierii la examenul pentru dobândirea calității de consilier pi este necesar ca solicitantul să depună la OSIM, odată cu cererea, adeverința care atestă practica de 3 ani în domeniul proprietății industriale care este eliberată sau vizată de Cameră.
Informațiile necesare cu privire la modalitatea de obținere a adeverinței de practică aici:
Ordinul OSIM 113 din 2009
Norme practica
Anexa 1 – Norme privind procedura eliberare adeverinta practica
Anexa 2 – Cerere eliberare adeverinta practica
Anexa 3 – Adeverinta practica eliberata de tutore
Anexa 4 – Raport practica tutore
Anexa 5 – Adeverinta practica eliberata de CNCPIR

Atentionare

Va semnalam existenta unor tentative de frauda care se manifesta prin emiterea unor facturi sau instiintari de plata care sunt intocmite astfel incat sa creeze impresia ca emitentul este o organizatie autorizata in domeniul acordarii drepturilor de proprietate industriala, cum ar fi OSIM, OMPI sau EUIPO (fostul OHIM), OEB, si altele. Obiectul acestor facturi este redactat astfel incat sa produca si el confuzie, respectiv sa fie asemanator cu drepturi existente, cel mai adesea marcile. Prin aceste facturi se urmareste incasarea de sume in contul unor persoane care nu au nicio competenta in domeniul proprietatii industriale. Uneori emitentii acestora trimit instiintarile direct solicitantilor de drepturi, alteori sunt vizati si mandatarii.

Va recomandam sa manifestati multa grija inainte de a da curs oricarei plati prin verificarea temeinica a emitentului facturii, respectiv instiintarii si a obiectului platii si sa contactati in caz de dubiu institutiile abilitate in domeniul acordarii drepturilor de proprietate industriala pentru a verifica daca intr-adevar instiintarea este emisa de catre acestea.

ACCES MEMBRI