LEGISLATIE

Politica de confidențialitate

Ordonanta nr.66 din 17 august 2000 (“Republicata”)

Instructiunile 108/17.10.2002 de aplicare a OG66/2000

Statut aprobat 27 martie 2017

Cod deontologic

Norme practica

GHID DE BUNE PRACTICI

 

FORMULARE

Cerere eliberare autorizatie
Cerere de inscriere in Camera
Formular practica in proprietate industriala

Informații examen consilier proprietate industriala

Conform Ordonanței de Guvern nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, precum și conform Instrucțiunilor OSIM nr. 108/2002 de aplicare a OG 66/2000, în vederea înscrierii la examenul pentru dobândirea calității de consilier pi este necesar ca solicitantul să depună la OSIM, odată cu cererea, adeverința care atestă practica de 3 ani în domeniul proprietății industriale care este eliberată sau vizată de Cameră.
Informațiile necesare cu privire la modalitatea de obținere a adeverinței de practică aici:
ORDIN OSIM nr. 113 din 17 septembrie 2009
Norme practica
Lista tutori 2022
Anexa 1 – Norme privind procedura eliberare adeverinta practica
Anexa 2 – Cerere eliberare adeverinta practica
Anexa 3 – Adeverinta practica eliberata de tutore
Anexa 4 – Raport practica tutore
Anexa 5 – Adeverinta practica eliberata de CNCPIR

Atentionare

Dorim să vă atragem atenția asupra unor activități ilicite și înșelătoare întreprinse de către o societate „DNS Romania” și care deține numele de domeniu web dnsromania.com, domeniu prin intermediul căruia își promovează activitățile de reprezentare în domeniul proprietății intelectuale. În ultima perioadă mai mulți titulari au fost contactați cu oferirea achiziționării preferențiale a domeniilor.biz sau .eu pentru site-urile web care aparțin acestor titulari sau a mărcilor corespunzătoare domeniilor ofertate. Serviciile și activitățile ilicite sunt transmise printr-un e-mail, de la o persoană fictivă numită Grigore Hofer de pe adresa grigore@dnsromania.com. În aceste corespondențe, entitatea înaintează o ofertă pentru înregistrarea numelui de domeniu, pentru un preț de 144,90 RON pe an. În scopul convingerii pentru  acceptarea ofertei, destinatarii acesteia din urmă sunt anunțați că o altă persoană dorește să cumpere numele de domeniu  aferent website-ului lor, și, pentru a evita confuzia de nume și alte riscuri ce reies din similaritatea numelor de domenii, le este recomandat să achiziționeze ei drepturile asupra acestor nume de domenii. Această entitate NU este membră a Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate Industrială, nu există o societate DNS România înmatriculată la Registrul Comerului, nu există o adresă reala, domeniul DNS Rominia și Grigore Hofer sunt personaje fictive. Prin urmare, vă rugăm sa diseminați această informație clienților pe care îi reprezentați, avertizandu-i asupra caracterului ilicit, asupra activităților oferite de către DNS România și Grigore Hofer și să nu dea curs ofertelor respective.

Atentionare

Va semnalam existenta unor tentative de frauda care se manifesta prin emiterea unor facturi sau instiintari de plata care sunt intocmite astfel incat sa creeze impresia ca emitentul este o organizatie autorizata in domeniul acordarii drepturilor de proprietate industriala, cum ar fi OSIM, OMPI sau EUIPO (fostul OHIM), OEB, si altele. Obiectul acestor facturi este redactat astfel incat sa produca si el confuzie, respectiv sa fie asemanator cu drepturi existente, cel mai adesea marcile. Prin aceste facturi se urmareste incasarea de sume in contul unor persoane care nu au nicio competenta in domeniul proprietatii industriale. Uneori emitentii acestora trimit instiintarile direct solicitantilor de drepturi, alteori sunt vizati si mandatarii.

Va recomandam sa manifestati multa grija inainte de a da curs oricarei plati prin verificarea temeinica a emitentului facturii, respectiv instiintarii si a obiectului platii si sa contactati in caz de dubiu institutiile abilitate in domeniul acordarii drepturilor de proprietate industriala pentru a verifica daca intr-adevar instiintarea este emisa de catre acestea.

ACCES MEMBRI