CONVOCATOR CONFERINȚA ANUALĂ EXTRAORDINARĂ 29 FEBRUARIE 2016

În temeiul art. 20 (3) din Statutul Camerei, Consiliul de Conducere vă convoacă în data de Luni 29 Februarie 2016 orele 09.00 la Hotel Novotel din București, Calea Victoriei 37 B, etajul 1, sala Paris Droite.

Ordinea de zi:
Probleme stringente privind modul de desfășurare a activității OSIM și a dialogului/cooperării între OSIM și Cameră

Inițiativa organizării Conferinței pornește de la numeroasele sesizări ale solicitanților de drepturi precum și ale consilierilor privind modul în care OSIM a gestionat modul de îndeplinire a atribuțiilor care îi revin prin lege și care a dus la afectarea intereselor solicitanților și titularilor de drepturi de proprietate industrială, respectiv companiile naționale și internaționale, precum și a intereselor consilierilor, membri ai Camerei.
Obiectivul conferinței este să restabilească legatura necesară între Cameră și OSIM și să se discute principalele probleme care afectează utilizatorii sistemului: solicitanți, titulari, mandatari.
În acest sens, Camera transmite o invitație oficială conducerii OSIM de participare la această conferință extraordinară. De asemenea, Camera transmite invitații de participare la conferință Ministerului Economiei precum și presei centrale.
În cazul în care nu se va întruni majoritatea absolută, în baza art. 20 alin. 8-10 din Statut este convocată prin prezenta o a doua Conferinţă Extraordinară Luni 29 Februarie 2016, orele 9.30 în acelaşi loc şi cu aceeşi ordine de zi.
Având în vedere importanța subiectului dezbătut, vă rugăm să faceți un efort și să fiți prezenți la conferință în număr cât mai mare. Participarea se face personal sau prin împuternicire, aceasta din urmă fiind transmisă în original la secretariatul Camerei anterior începerii Conferinţei. Se aplică prevederile art. 16(7),(8),(9),(10) din Statut referitor la împuternicire.
Procura reprezentare 29 februarie 2016

Vă invităm să transmiteți în scris pănă la data de 5 Februarie 2016 pe adresa de e-mail a Camerei office@patent-chamber.ro care sunt temele pe care le doriți abordate. Vă rugăm să vă referiți la chestiuni de ansamblu, recurente, de preferință în legatură cu respectarea unor anumite prevederi legale și nu la detaliile unui anume caz. Exemple de teme: încalcarea prevederilor legale prin norme și instrucțiuni interne; probleme ale activității de zi cu zi (comunicarea cu examinatorii, redactarea cu întârziere a hotărârilor).
Materialele ce urmează a fi dezbatute în Conferinţă vor fi publicate în termenul legal pe site-ul CNCPIR, la www.patent-chamber.ro, împreună cu programul detaliat de desfăşurare a Conferinţei.

Data convocării: 27 Ianuarie 2016

Ordinul nr.5/14.01.2016 OSIM

Redam in cele de mai jos anuntul de pe site-ul Internet al OSIM – rubrica Marci
“În atenţia solicitanţilor cererilor de înregistrare a mărcilor şi a consilierilor în proprietate industrială:
Începând cu data de 14.01.2016 – Conform Ordinului nr.5/14.01.2016 – încetează ablicabilitatea Instrucţiunii nr. 5/17.10.2012 Instrucţiunea de serviciu nr. 5/17.10.2012 privind procedura de examinare în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice. Scopul Instrucţiunii este acela de a clarifica unele probleme procedurale în legătură cu aplicarea legislaţiei în domeniu.
Apreciem că instrucţiunea reprezintă pe lângă un instrument de lucru intern destinat examinatorilor şi un ghid important pentru solicitanţi/consilieri în derularea procedurilor în faţa OSIM.”

Proiect de Regulament intern privind inventiile de serviciu

Proiect de Regulament intern al unitatilor economice avand in vedere noile prevederi ale legislatiei actuale in materie de brevete si Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015–2020 (PNCDI III).
Proiectul este intocmit de catre dl. Profesor Gheorghe Gheorghiu. Daca doriti sa faceti comentarii sau adaugiri, va rugam sa scrieti pe adresa Camerei.
Proiect Regulament intern privind inventiile de serviciu

LEGISLATIE

FORMULARE

ACCES MEMBRI