LEGISLATIE

Ordonanta nr.66 din 17 august 2000 (“Republicata”)

Instructiunile 108/17.10.2002 de aplicare a OG66/2000

Statut aprobat 27 martie 2017

Cod deontologic

Norme practica

GHID DE BUNE PRACTICI

FORMULARE

Cerere eliberare autorizatie
Cerere de inscriere in Camera
Formular practica in proprietate industriala

Informații examen consilier proprietate industriala

Conform Ordonanței de Guvern nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, precum și conform Instrucțiunilor OSIM nr. 108/2002 de aplicare a OG 66/2000, în vederea înscrierii la examenul pentru dobândirea calității de consilier pi este necesar ca solicitantul să depună la OSIM, odată cu cererea, adeverința care atestă practica de 3 ani în domeniul proprietății industriale care este eliberată sau vizată de Cameră.
Informațiile necesare cu privire la modalitatea de obținere a adeverinței de practică aici:
ORDIN OSIM nr. 113 din 17 septembrie 2009
Norme practica
Lista tutori 2022
Anexa 1 – Norme privind procedura eliberare adeverinta practica
Anexa 2 – Cerere eliberare adeverinta practica
Anexa 3 – Adeverinta practica eliberata de tutore
Anexa 4 – Raport practica tutore
Anexa 5 – Adeverinta practica eliberata de CNCPIR

Convocare Conferinta anulala 2022 CNCPIR

Stimați colegi,

În temeiul art. 11 din Statutul Camerei, Consiliul de Conducere convoacă Conferința anuală CNCPIR în data de 15 septembrie 2022, ora 10.00, la Hotel Marshal Garden București.
Materialele ce urmează a fi dezbătute în cadrul Conferinței vor fi publicate în termenul legal pe site-ul CNCPIR – www.patent-chamber.ro – împreună cu programul detaliat privind desfășurarea Conferinței.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Aprobare Raport de activitate şi gestiune al Consiliului de Conducere, aprobare Bilanț Cameră, raportul comisiei de cenzori, aprobare descărcarea de gestiune, Proiectul de buget pentru anul în curs, aprobare cotizaţie anuala și alte taxe Cameră;
2. Aprobare modificari Statut;
3. Alegeri partiale. Urmare a vacantarii functiilor de Presedinte si Secretar executiv, se vor organiza alegeri pentru aceste functii.
Consilierii ce doresc să candideze pentru funcţiile eligibile sunt rugaţi să transmită candidaturile în scris, prin e-mail, la secretariatul CNCPIR până cel târziu în data de 25 august 2022 sub sancţiunea neluării în seamă a celor ce au o dată a transmiterii ulterioară. Dupa primirea candidaturilor, acestea vor fi verificate și avizate de către o Comisie desemnată de Consiliu în vederea publicării lor pe site-ul CNCPIR.
În cazul în care nu se va întruni majoritatea absolută şi nu va fi legal constituită Conferinţa, în baza art. 11 alin. 8 din Statut este convocată prin prezenta o a doua Conferinţă în data de 15 septembrie 2022, orele 10.30 în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
La lucrările Conferinței se va putea participa si online, dar în regim confidențial. Modalitatea prin care se va realiza acest lucru și informatiile de care vom avea nevoie pentru conectare de la colegii care vor prefera mediul online vor fi comunicate în timp util.
Consiliul a stabilit următoarele reguli privind desfășurarea alegerilor:
1) Funcții eligibile pentru care candidaturile se depun până la data de 25 august 2022 în condițiile prezentelor reguli:
i. Președinte;
ii. Secretar executiv.
2) Candidaturile pentru funcțiile menționate la punctul 1 trebuie să conțină următoarele informații minime obligatorii care să ajute la verificarea dosarelor:
– Funcția pentru care candidează;
– Numele candidatului;
– Numărul din Registrul Național al Consilierilor;
– Specialitățile pentru care a luat examenul (Invenții, Mărci, Desene, Topografii) și anul corespunzător fiecăreia;
– Locul actual de muncă;
– Alte specializări din domeniul profesiei (Consilier European de Brevete, Mărci, etc.);
– Vechimea în profesie, considerată de la data la care consilierul este membru CNCPIR și nu de la data la care a absolvit examenul de intrare în profesie. Perioada de suspendare din cadrul Camerei nu este luată în considerare la calculul vechimii în profesie;
– Informații privind existența unei sancțiuni definitiva pronunțată de către Comisia de Disciplină sau a unor plângeri în curs de soluționare îndreptate împotriva candidatului. Plângerile retrase sau soluționate amiabil nu intră în această categorie.
3) Candidatura se prezintă pentru o singură funcție eligibilă din cele de mai sus;
Articolele 11, 12, 13, 20 și 21 ale Statutului sunt aplicabile tuturor candidaturilor.
4) În ceea ce privește candidații la funcțiile din Consiliul de conducere, alegerea acestora sa face cu majoritate simplă de voturi, potrivit art. 13 (1) Statut.

Prin Protocolul încheiat între Grupul Universul Juridic și CNCPIR, în calitate de co-organizatori, în data de 15 septembrie are loc un eveniment complex care include:
– Conferința anuală a CNCPIR,
– Lansarea ediției speciale a revistei Legal Magazin, editată de Universul Juridic, pe tema Proprietății Industriale/Intelectuale,
– Gala Proprietății Industriale/Intelectuale.
Profitam de aceasta ocazie sa va invitam să participați la Gala Proprietatii Industriale/Intelectuale ce va avea loc în aceeasi locatie, incepand cu ora 16.30.

Cu deosebită consideraţie,
Consiliul de Conducere CNCPIR

Data: 01.08.2022

Atentionare

Dorim să vă atragem atenția asupra unor activități ilicite și înșelătoare întreprinse de către o societate „DNS Romania” și care deține numele de domeniu web dnsromania.com, domeniu prin intermediul căruia își promovează activitățile de reprezentare în domeniul proprietății intelectuale. În ultima perioadă mai mulți titulari au fost contactați cu oferirea achiziționării preferențiale a domeniilor.biz sau .eu pentru site-urile web care aparțin acestor titulari sau a mărcilor corespunzătoare domeniilor ofertate. Serviciile și activitățile ilicite sunt transmise printr-un e-mail, de la o persoană fictivă numită Grigore Hofer de pe adresa grigore@dnsromania.com. În aceste corespondențe, entitatea înaintează o ofertă pentru înregistrarea numelui de domeniu, pentru un preț de 144,90 RON pe an. În scopul convingerii pentru  acceptarea ofertei, destinatarii acesteia din urmă sunt anunțați că o altă persoană dorește să cumpere numele de domeniu  aferent website-ului lor, și, pentru a evita confuzia de nume și alte riscuri ce reies din similaritatea numelor de domenii, le este recomandat să achiziționeze ei drepturile asupra acestor nume de domenii. Această entitate NU este membră a Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate Industrială, nu există o societate DNS România înmatriculată la Registrul Comerului, nu există o adresă reala, domeniul DNS Rominia și Grigore Hofer sunt personaje fictive. Prin urmare, vă rugăm sa diseminați această informație clienților pe care îi reprezentați, avertizandu-i asupra caracterului ilicit, asupra activităților oferite de către DNS România și Grigore Hofer și să nu dea curs ofertelor respective.

Atentionare

Va semnalam existenta unor tentative de frauda care se manifesta prin emiterea unor facturi sau instiintari de plata care sunt intocmite astfel incat sa creeze impresia ca emitentul este o organizatie autorizata in domeniul acordarii drepturilor de proprietate industriala, cum ar fi OSIM, OMPI sau EUIPO (fostul OHIM), OEB, si altele. Obiectul acestor facturi este redactat astfel incat sa produca si el confuzie, respectiv sa fie asemanator cu drepturi existente, cel mai adesea marcile. Prin aceste facturi se urmareste incasarea de sume in contul unor persoane care nu au nicio competenta in domeniul proprietatii industriale. Uneori emitentii acestora trimit instiintarile direct solicitantilor de drepturi, alteori sunt vizati si mandatarii.

Va recomandam sa manifestati multa grija inainte de a da curs oricarei plati prin verificarea temeinica a emitentului facturii, respectiv instiintarii si a obiectului platii si sa contactati in caz de dubiu institutiile abilitate in domeniul acordarii drepturilor de proprietate industriala pentru a verifica daca intr-adevar instiintarea este emisa de catre acestea.

ACCES MEMBRI