LEGISLATIE

FORMULARE

Cerere eliberare autorizatie
Cerere de inscriere in Camera
Formular practica in proprietate industriala

Informații examen consilier proprietate industriala

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci organizează examenul pentru dobândirea calității de consilier în proprietate industrială pentru următoarele obiecte:
– brevete de invenție – proba teoretică – marți 16.05.2017, ora 09.00; probele practice – miercuri 17.05.2017, ora 09.00
– mărci și indicații geografice – joi 18.05.2017, ora 09.00
– desene și modele – vineri 19.05.2017, ora 09.00

Conform Ordonanței de Guvern nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, precum și conform Instrucțiunilor OSIM nr. 108/2002 de aplicare a OG 66/2000, în vederea înscrierii la examenul pentru dobândirea calității de consilier pi este necesar ca solicitantul să depună la OSIM, odată cu cererea, adeverința care atestă practica de 3 ani în domeniul proprietății industriale care este eliberată sau vizată de Cameră.
Informațiile necesare cu privire la modalitatea de obținere a adeverinței de practică aici:
Ordinul OSIM 113 din 2009
Norme practica
Anexa 1 – Norme privind procedura eliberare adeverinta practica
Anexa 2 – Cerere eliberare adeverinta practica
Anexa 3 – Adeverinta practica eliberata de tutore
Anexa 4 – Raport practica tutore
Anexa 5 – Adeverinta practica eliberata de CNCPIR
Termenul pana la care se depun cererile de eliberare adeverinta practica in proprietate industriala este 10 aprilie 2017.
Adeverintele de practica se elibereaza pana in data de 14 aprilie 2017.

Conferinta anuala 27 aprilie 2017

28 martie 2017

Stimaţi Colegi,
În temeiul art. 20 (2) din Statutul actual al Camerei, Consiliul de Conducere convoacă Conferința Anuală a CNCPIR în data de Joi 27 Aprilie 2017 orele 09.00 la Hotel Novotel din București, Calea Victoriei 37 B, etajul 1, sala Paris.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Raportul de activitate şi gestiune al Consiliului de Conducere;
2. Bilanțul Camerei, raportul comisiei de cenzori, descărcarea de gestiune;
3. Proiectul de buget pentru anul în curs ;
4. Cotizaţia, taxa de înscriere în Camera;
5. Invitația Uniunii Profesiilor Liberale de a intra în această Uniune în calitate de membru observator;
6. Alegeri pentru noul Consiliu de Conducere, Comisia de Disciplină, Comisiile care funcționează în cadrul Camerei, Comisia de Cenzori.
Materialele ce urmează a fi dezbatute în Conferinţă vor fi publicate în termenul legal pe site-ul CNCPIR la www.patent-chamber.ro, împreună cu programul detaliat de desfăşurare a Conferinţei.
Convocare Conferinta 27 Aprilie 2017 si reguli alegeri
Fisa Candidat
Participarea se face personal sau prin împuternicire, aceasta din urmă fiind transmisă în original la secretariatul Camerei anterior începerii Conferinţei. Procura reprezentare aprilie 2017
În cazul în care nu se va întruni majoritatea absolută şi nu va fi legal constituită Conferinţa, în baza art. 20 alin. 8-10 din Statut este convocată prin prezenta o a doua Conferinţă Joi 27 Aprilie 2017, orele 9.30 în acelaşi loc şi cu aceeşi ordine de zi.

Atentionare

Va semnalam existenta unor tentative de frauda care se manifesta prin emiterea unor facturi sau instiintari de plata care sunt intocmite astfel incat sa creeze impresia ca emitentul este o organizatie autorizata in domeniul acordarii drepturilor de proprietate industriala, cum ar fi OSIM, OMPI sau EUIPO (fostul OHIM), OEB, si altele. Obiectul acestor facturi este redactat astfel incat sa produca si el confuzie, respectiv sa fie asemanator cu drepturi existente, cel mai adesea marcile. Prin aceste facturi se urmareste incasarea de sume in contul unor persoane care nu au nicio competenta in domeniul proprietatii industriale. Uneori emitentii acestora trimit instiintarile direct solicitantilor de drepturi, alteori sunt vizati si mandatarii.

Va recomandam sa manifestati multa grija inainte de a da curs oricarei plati prin verificarea temeinica a emitentului facturii, respectiv instiintarii si a obiectului platii si sa contactati in caz de dubiu institutiile abilitate in domeniul acordarii drepturilor de proprietate industriala pentru a verifica daca intr-adevar instiintarea este emisa de catre acestea.

ACCES MEMBRI