LEGISLATIE

FORMULARE

CONFERINTA ANUALA

In temeiul art. 20 (2) din Statutul Camerei, Consiliul de Conducere convoacă Conferinta Anuala a CNCPIR in data de Luni 23 Martie 2015 orele 09.00 la Hotel Novotel din Bucuresti, Calea Victoriei 37 B, etajul 1, sala Paris Droite.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Raportul de activitate şi gestiune al Consiliului de Conducere;
2. Bilantul Camerei, raportul comisiei de cenzori, descarcarea de gestiune;
3. Proiectul de buget pentru anul în curs ;
4. Cotizaţia, taxa de înscriere în Camera;
5. Alegeri pentru noul Consiliu de Conducere, Comisiile care functioneaza in cadrul Camerei, Comisia de Cenzori, Comisia de Disciplina.
În cazul în care nu se va întruni majoritatea absoluta şi nu va fi legal consituită Conferinţa, în baza art. 20 alin. 8-10 din Statut este convocată prin prezenta o a doua Conferinţă Luni 23 Martie 2015, orele 9.30 în acelaşi loc şi cu aceeşi ordine de zi.
Participarea se face personal sau prin imputernicire, aceasta din urma fiind transmisă in original la secretariatul Camerei anterior inceperii Conferinţei.
IMPUTERNICIRE 23 MARTIE 2015
Consilierii ce doresc să candideze pentru funcţii eligibile sunt rugaţi să transmită candidaturile în scris, prin poştă, fax, sau e-mail, la secretariatul CNCPIR până cel târziu în data de 2 martie 2015 sub sancţiunea neluării în seamă a celor ce au o dată a transmiterii ulterioară. Dupa primirea tuturor candidaturilor, acestea vor fi verificate si avizate de catre o Comisie desemnata de Consiliu in vederea publicarii lor pe site-ul Internet al CNCPIR in termenul legal.
Consiliul a stabilit urmatoarele reguli privind desfasurarea alegerilor:
1) Candidaturile trebuie sa contina urmatoarele informatii minime obligatorii care sa ajute la verificarea dosarelor:
– Functia pentru care candideaza;
– Numele candidatului;
– Numarul din Registrul de ordine al Consilierilor;
– Specialitatile pentru care a luat examenul (Inventii, Marci, Desene, Topografii) si anul corespunzator fiecareia;
– Locul actual de munca;
– Alte specializari din domeniul profesiei (Consilier European de Brevete, Marci, etc).
– Vechimea in Camera.
2) Candidatura se prezinta pentru o singura functie eligibila: Presedinte, Consiliul de Conducere, Comisia de Disciplina, Comisia de Cenzori.
3) In cazul in care se constata ca exista functii eligibile pentru care nu s-a inscris niciun candidat pana la data limita stabilita de mai sus (2 Martie 2015), in mod exceptional, Consiliul poate decide fie prelungirea termenului de inscriere, fie acceptarea depunerii candidaturii chiar in timpul Conferintei, fie ambele dupa caz.
4) In timpul Conferintei, inainte de a se proceda la alegerile propriu-zise, se vor discuta eventualele derogari potrivit art. 19 (2) ultimul paragraf, urmand ca, numai in cazul obtinerii acestora, candidatii sa fie inscrisi pe listele de vot.
Fisa Candidat
Lista functii
DATA CONVOCARII: 10 FEBRUARIE 2015

ACCES MEMBRI