LEGISLATIE

Ordonanta nr.66 din 17 august 2000 (“Republicata”)

Instructiunile 108/17.10.2002 de aplicare a OG66/2000

Statut aprobat 27 martie 2017

Cod deontologic

Norme practica

GHID DE BUNE PRACTICI

FORMULARE

Cerere eliberare autorizatie
Cerere de inscriere in Camera
Formular practica in proprietate industriala

CONFERINȚA ANUALĂ CNCPIR

Stimaţi Colegi,
În temeiul art. 11 din Statutul Camerei, Consiliul de Conducere convoacă Conferința Anuală a CNCPIR în data de marți 16 aprilie 2019 orele 09.00 la Ramada Bucharest Majestic Hotel, Calea Victoriei 38-40.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Raportul de activitate şi gestiune al Consiliului de Conducere;
2. Bilanțul Camerei, raportul comisiei de cenzori, descărcarea de gestiune;
3. Proiectul de buget pentru anul în curs;
4. Cotizaţia, taxa de înscriere în Camera;
5. Alegeri pentru noul Consiliu de Conducere, Comisia de Disciplină, Comisiile care funcționează în cadrul Camerei, Comisia de Cenzori.
Materialele ce urmează a fi dezbătute în cadrul Conferinţei vor fi publicate în termenul legal pe site-ul CNCPIR la www.patent-chamber.ro, împreună cu programul detaliat de desfăşurare a Conferinţei.
Participarea se face personal sau prin împuternicire, aceasta din urmă fiind transmisă în original la secretariatul Camerei anterior începerii Conferinţei.
În cazul în care nu se va întruni majoritatea absolută şi nu va fi legal constituită Conferinţa, în baza art. 11 alin. 8 din Statut este convocată prin prezenta o a doua Conferinţă marți 16 Aprilie 2019, orele 9.30 în acelaşi loc şi cu aceeşi ordine de zi.
Consilierii ce doresc să candideze pentru funcţii eligibile sunt rugaţi să transmită candidaturile în scris, prin poştă, fax, sau e-mail, la secretariatul CNCPIR până cel târziu în data de 02 Aprilie 2019 sub sancţiunea neluării în seamă a celor ce au o dată a transmiterii ulterioară. Dupa primirea tuturor candidaturilor, acestea vor fi verificate și avizate de către o Comisie desemnată de Consiliu în vederea publicării lor pe site-ul CNCPIR.
Consiliul a stabilit următoarele reguli privind desfășurarea alegerilor:
1) Funcții eligibile pentru care candidaturile se depun până la data de 02 Aprilie 2019 în condițiile prezentelor reguli
FUNCȚII ELIGIBILE ÎN CONSILIUL DE CONDUCERE
i. Președinte;
ii. Vicepreședinte;
iii. Secretar executiv;
iv. Trezorier;
v. Șef comisie juridică;
vi. Șef comisie de admitere și pentru probleme profesionale;
vii. Șef comisie de monitorizare a exercitării profesiei.
FUNCȚII ELIGIBILE ÎN COMISIA DE DISCIPLINĂ
– 7 membri plini și până la 5 membri supleanți
FUNCȚII ELIGIBILE ÎN COMISIA DE CENZORI
– Șef comisie de cenzori
2) Candidaturile pentru funcțiile menționate la punctul 1 trebuie să conțină următoarele informații minime obligatorii care să ajute la verificarea dosarelor:
– Funcția pentru care candidează;
– Numele candidatului;
– Numărul din Registrul Național al Consilierilor;
– Specialitățile pentru care a luat examenul (Invenții, Mărci, Desene, Topografii) și anul corespunzător fiecăreia;
– Locul actual de muncă;
– Alte specializări din domeniul profesiei (Consilier European de Brevete, Mărci, etc.);
– Vechimea în profesie, considerată de la data la care consilierul este membru CNCPIR și nu de la data la care a absolvit examenul de intrare în profesie. Perioada de suspendare din cadrul Camerei nu este luată în considerare la calculul vechimii în profesie;
– Informații privind existența unei sancțiuni definitiva pronunțată de către Comisia de Disciplină sau a unor plângeri în curs de soluționare îndreptate împotriva candidatului. Plângerile retrase sau soluționate amiabil nu intră în această categorie.
3) Candidatura se prezintă pentru o singură funcție eligibilă din cele de mai sus;
Articolele 11, 12, 13, 20 și 21 ale Statutului sunt aplicabile tuturor candidaturilor.
4) În ceea ce privește candidații la funcțiile din Consiliul de conducere precum și Șeful comisiei de cenzori, alegerea acestora sa face cu majoritate simplă de voturi, potrivit art. 13 (1) Statut;
5) În ceea ce privește candidații pentru Comisia de Disciplină, se va proceda la vot individual în cadrul Conferinței, urmând ca primii 7 candidați în ordinea voturilor primite să fie membrii plini ai comisiei, iar următorii să fie membri supleanți. Candidații pentru Comisia de Disciplină nu trebuie să aibă nici sancțiuni definitive și nici plângeri în curs îndreptate împotriva lor. Sunt aplicabile și prevederile art. 21 (4) Statut conform cărora prioritate în componența comisiei de disciplină o au membrii Camerei care aparțin entităților juridice diferite, urmând ca, în situația în care nu sunt suficienți candidați, Conferința să aprobe derogarea în sensul permiterii ca alt membru din aceeași entitate juridică să facă parte din Comisia respectivă;
6) În cazul în care se constată că există funcții eligibile pentru care nu s-a înscris niciun candidat până la data limită stabilită de mai sus, în mod excepțional, Consiliul poate decide fie prelungirea termenului de înscriere, fie acceptarea depunerii candidaturii chiar în timpul Conferinței, fie ambele după caz;
7) În timpul Conferinței, înainte de a se proceda la alegerile propriu-zise, se vor discuta eventualele derogări, urmând ca, numai în cazul în care Conferința le aprobă, candidații vizați de acestea să fie înscriși pe listele de vot;
8) După terminarea alegerilor pentru funcțiile eligibile descrise la art. 1, se va proceda la alegerea componenței comisiilor de specialitate, altele decât cea de disciplină. În acest sens se aplică regulile art. 21 (4) Statut conform cărora prioritate în componența comisiilor de specialitate o au membrii Camerei care aparțin entităților juridice diferite, urmând ca, în situația în care nu sunt suficienți candidați, Conferința să aprobe derogarea în sensul permiterii ca alt membru din aceeași entitate juridică să facă parte din Comisia respectivă.
Cu deosebită consideraţie,
Consiliul de Conducere
Data: 13 Martie 2019
Fisa Candidat
procura reprezentare 16 aprilie 2019

Informații examen consilier proprietate industriala

Conform Ordonanței de Guvern nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, precum și conform Instrucțiunilor OSIM nr. 108/2002 de aplicare a OG 66/2000, în vederea înscrierii la examenul pentru dobândirea calității de consilier pi este necesar ca solicitantul să depună la OSIM, odată cu cererea, adeverința care atestă practica de 3 ani în domeniul proprietății industriale care este eliberată sau vizată de Cameră.
Informațiile necesare cu privire la modalitatea de obținere a adeverinței de practică aici:
ORDIN OSIM nr. 113 din 17 septembrie 2009
Norme practica
Anexa 1 – Norme privind procedura eliberare adeverinta practica
Anexa 2 – Cerere eliberare adeverinta practica
Anexa 3 – Adeverinta practica eliberata de tutore
Anexa 4 – Raport practica tutore
Anexa 5 – Adeverinta practica eliberata de CNCPIR

Atentionare

Va semnalam existenta unor tentative de frauda care se manifesta prin emiterea unor facturi sau instiintari de plata care sunt intocmite astfel incat sa creeze impresia ca emitentul este o organizatie autorizata in domeniul acordarii drepturilor de proprietate industriala, cum ar fi OSIM, OMPI sau EUIPO (fostul OHIM), OEB, si altele. Obiectul acestor facturi este redactat astfel incat sa produca si el confuzie, respectiv sa fie asemanator cu drepturi existente, cel mai adesea marcile. Prin aceste facturi se urmareste incasarea de sume in contul unor persoane care nu au nicio competenta in domeniul proprietatii industriale. Uneori emitentii acestora trimit instiintarile direct solicitantilor de drepturi, alteori sunt vizati si mandatarii.

Va recomandam sa manifestati multa grija inainte de a da curs oricarei plati prin verificarea temeinica a emitentului facturii, respectiv instiintarii si a obiectului platii si sa contactati in caz de dubiu institutiile abilitate in domeniul acordarii drepturilor de proprietate industriala pentru a verifica daca intr-adevar instiintarea este emisa de catre acestea.

ACCES MEMBRI