Despre noi

Camera Națională a Consilierilor în proprietate industrială din România este o organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, desfășurându-și activitatea de utilitate publică la nivel național, prin autofinanțare, care este constituită și funcționează potrivit prevederilor Ordonanței de Guvern nr.66/2000 republicată în temeiul art. II din Legea nr.331/2006.

Camera are personalitate juridică de la data de 23 septembrie 2000, data intrării în vigoare a Ordonanței de Guvern nr. 66/ 2000.

Atribuțiile Camerei Naționale a Consilierilor in Proprietate Industriala:
– promovează drepturile si interesele membrilor săi, apară onoarea, libertatea si independenta profesionala a consilierilor în proprietate industriala, asigura respectarea de către consilieri a obligațiilor ce le revin;
– asigura dreptul de exercitare a profesiei de consilier în proprietate industriala, în condițiile legii;
– elaborează, adopta si supraveghează aplicarea Statutului Camerei si a Codului deontologiei profesionale;
– asigura respectarea de către membrii săi a Codului deontologiei profesionale;
– ia masuri împotriva exercitării ilegale a profesiunii de consilier in proprietate industrială;
– judeca abaterile de la normele de etica si deontologie profesionala a membrilor săi;
– monitorizează Tabloul național al membrilor Camerei, precum si lista asistenților in proprietate industriala;
– eliberează autorizația pentru persoanele fizice care-si desfășoară activitatea în cabinete individuale sau în societăți civile profesionale în domeniul proprietății
– monitorizează si certifica efectuarea practicii in proprietate industriala.
– contribuie la perfecționarea pregătirii profesionale a membrilor săi în domeniul proprietății industriale
– colaborează cu OSIM privind profesia de consilier în proprietate industriala si în special privind organizarea cursurilor si examenului de atestare a consilierilor;
– colaborează cu OSIM in elaborarea si diseminarea legislației specifice privind proprietatea industriala si profesia de consilier in proprietate industriala;
– asigura legătura cu OSIM si alte organisme naționale si internaționale în domeniul
legislației privind proprietatea industriala;
– colaborează cu organizații profesionale similare din alte tari.

Consiliu de conducere al CNCPIR (martie 2015)
1. Raluca Vasilescu – Președinte
2. Crina Frisch – Vicepreședinte
3. Gheorghe Bucșă – Secretar General
4. Silvia Ene – Trezorier
5. Cristina Adriana Sîrbu – Șef comisie admitere
6. Natalia Todirică – Șef comisie profesională
7. Iulia Burbea Milescu – Șef comisie legislativă
8. Gabriela Milcev – Șef comisie relații
9. Dana Maria Petrea- Șef comisie monitorizare

Alper Ramazan – Șef comisie de disciplină
Elena Macamete – membru comisie disciplină
Ioana Sturza – membru comisie disciplină
Doina Țuluca – membru comisie disciplină
Sandor Szente – membru comisie disciplină
Eugenia Coțofană – membru comisie disciplină
Daniella Nicolaescu – membru comisie disciplină
Marioara Faighenov – supleant comisie disciplină
Luminița Anghel – supleant comisie disciplină
Claudia Frisch – supleant comisie disciplină

Mihai Motrescu – Șef comisie de cenzori
Doina Țuluca – membru comisie de cenzori
Daniella Nicolaescu – membru comisie de cenzori

Ioan Burțilă – membru comisie admitere
Niculina Gavril – supleant comisie admitere
Cristina Popa – membru comisie admitere

Luminița Anghel – membru comisie profesională
Daniela Tudor – supleant comisie profesională

Dumitru Dobrev – supleant comisie legislativă
Ioana Buru – membru comisie legislativă
Margareta Oproiu – membru comisie legislativă
Alina Martinescu – membru comisie legislativă
Nicoleta Tărchilă – membru comisie legislativă

Aura Cîmpeanu – supleant comisie relații
Ionuț Lupșa – membru comisie relații

Valentina Filippi – membru comisie monitorizare
Anca Ciuda – supleant comisie monitorizare