Despre noi

Camera Națională a Consilierilor în proprietate industrială din România este o organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, desfășurându-și activitatea de utilitate publică la nivel național, prin autofinanțare, care este constituită și funcționează potrivit prevederilor Ordonanței de Guvern nr.66/2000 republicată în temeiul art. II din Legea nr.331/2006.

Camera are personalitate juridică de la data de 23 septembrie 2000, data intrării în vigoare a Ordonanței de Guvern nr. 66/ 2000.

Atribuțiile Camerei Naționale a Consilierilor in Proprietate Industriala:
– promovează drepturile si interesele membrilor săi, apară onoarea, libertatea si independenta profesionala a consilierilor în proprietate industriala, asigura respectarea de către consilieri a obligațiilor ce le revin;
– asigura dreptul de exercitare a profesiei de consilier în proprietate industriala, în condițiile legii;
– elaborează, adopta si supraveghează aplicarea Statutului Camerei si a Codului deontologiei profesionale;
– asigura respectarea de către membrii săi a Codului deontologiei profesionale;
– ia masuri împotriva exercitării ilegale a profesiunii de consilier in proprietate industrială;
– judeca abaterile de la normele de etica si deontologie profesionala a membrilor săi;
– monitorizează Tabloul național al membrilor Camerei, precum si lista asistenților in proprietate industriala;
– eliberează autorizația pentru persoanele fizice care-si desfășoară activitatea în cabinete individuale sau în societăți civile profesionale în domeniul proprietății
– monitorizează si certifica efectuarea practicii in proprietate industriala.
– contribuie la perfecționarea pregătirii profesionale a membrilor săi în domeniul proprietății industriale
– colaborează cu OSIM privind profesia de consilier în proprietate industriala si în special privind organizarea cursurilor si examenului de atestare a consilierilor;
– colaborează cu OSIM in elaborarea si diseminarea legislației specifice privind proprietatea industriala si profesia de consilier in proprietate industriala;
– asigura legătura cu OSIM si alte organisme naționale si internaționale în domeniul
legislației privind proprietatea industriala;
– colaborează cu organizații profesionale similare din alte tari.

Consiliu de conducere al CNCPIR (27 aprilie 2017)

1. Crina Frisch – Președinte
2. Raluca Vasilescu – Vicepreședinte
3. Cristina Sirbu – Secretar executiv
4. Adina Badarau – Trezorier
5. Ovidiu Dinescu – Șef comisie de admitere si probleme profesionale
6. Dumitru Dobrev – Șef comisie juridica
7. Cristina Popa – Șef comisie monitorizare

Luminita Doina Anghel – Presedinte comisie de disciplină
Elena Nitoi – membru comisie disciplină
Marioara Faighenov – membru comisie disciplină
Claudia Frisch – membru comisie disciplină
Gabriela Milcev – membru comisie disciplină
Daniella Nicolaescu – membru comisie disciplină
Ana Maria Iacob – membru comisie disciplină
Margareta Oproiu – membru supleant comisie disciplină
Eugenia Cotofana – membru supleant comisie disciplină
Cristina Bicu – membru supleant comisie disciplină
Isabela Burdusel – membru supleant comisie disciplină

Doina Țuluca – Sef comisie de cenzori

Niculina Gavril – membru comisie admitere
Dana Petrea – membru comisie admitere

Andreea Stanescu – membru comisie legislativă
Iulia Burbea – membru comisie legislativă
Nicoleta Tarchila – membru comisie legislativă
Alina Martinescu – membru comisie legislativă
Claudiu Feraru – membru comisie legislativă

Daniela Tudor – membru comisie monitorizare
Elena Macamete – membru comisie monitorizare