Utile

(1) Ordinul OSIM nr.5/14.01.2016
Ordinul OSIM nr.5 din 14.01.2016

(2) Decizia Civilă 6A din 12.01.2016 pronunțată de Curtea de Apel București
Decizia Civilă 6A din 12.01.2016 pronunțată de Curtea de Apel București prin care s-a reținut nelegalitatea deciziei OSIM de emitere a unui aviz de refuz provizoriu, nelegalitatea deciziei de respingere a mărcii dupa ARP și nelegalitatea Hotărârii CCM, toate pronunțate în baza Instrucțiunii de serviciu 5/2012. S-a arătat că Instrucțiunea este în totală contradicție cu dispozițiile legale obligatorii, stabilind prerogativa OSIM de a respinge cererile de marcă atunci când printr-un raport de cercetare de marcă a fost identificată o marcă anterioară identică, fără a se ține cont ca legea 84/1998 conține dispoziții contrare. S-a arătat de asemenea că Instrucțiunea de serviciu nr. 5/17.10.2012 nu poate constitui izvor de drept și nu poate adăuga la lege, motivele relative de refuz neputând fi invocate din oficiu de către OSIM pentru că nu se suprapun motivului absolut de refuz reglementat de art. 5 alin.1 lit. a din Legea 84/1998. Decizia este definitivă și irevocabilă. Hotarare civila nr 6 Curtea de Apel International Transactions
Mulțumim colegei noastre Elena Grecu și clientului domniei sale pentru amabilitatea de a fi permis publicarea acestei hotărâri pe site-ul Internet al OSIM.

(3) PROGRAM SECRETARIAT:
luni-joi: 09.00 – 17.00
vineri : 09:00 – 16:00

(4) TAXE SI COTIZATII
Cotizatia anuala este in valoare de 500 lei daca se achita pana la data de 31 mai si in valoare de 600 lei daca se achita incepand cu data de 1 iunie. Termenul de plata al cotizatiei anuale este 31 decembrie.
Taxa de inscriere in Camera este 1600 lei.
Taxa de eliberare autorizatie este 400 lei.
Taxa de eliberare adeverinta practica este 50 lei.
Taxele si cotizatia se pot achita fie prin virament in contul RO85BRDE441SV03846904410, deschis la BRD Unirii, CIF 13388657, fie numerar la Secretariat.

(5) INFORMATII GENERALE
Domeniul proprietății industriale are ca obiect brevetele de invenție, desenele si modele , marcile de comerț si de serviciu , numele comerciale , indicațiile de proveniența, geografice sau denumirile de origine (marci), tipografiile de circuite integrate, modele de utilitate, precum si combaterea concurentei neloiale.

(6) ASPECTE PRACTICE PRIVIND PRACTICAREA PROFESIEI
Efectuarea practicii in domeniul proprietatii industriale este una din conditiile legale in vederea sustinerii examenul de acces in profesia de consilier in proprietate industriala, ca urmare a prevederilor legislatiei in vigoare.
Practica este activitatea desfasurată de catre asistent, sub indrumarea tutorelui, in domeniul proprietatii industriale. Durata practicii in domeniul PI in vederea sustinerii examenului de atestare in profesia de consilier in PI este de cel putin 3 ani.
Lista tutori 2018
Formularul pentru practica in proprietate industriala
Norme practica

– Membrii Camerei sunt invitati permanent sa-si verifice datele de contact, personale si de firma, postate pe web site-ul Camerei la rubrica consilieri PI, respectiv agentii PI, si sa comunice la Secretariatul Camerei eventuale corecturi necesare.

– Noile legitimatii de membru al camerei pe anul 2018, se pot elibera la cererea celor interesati, cu conditia achitarii integrale a cotizatiei pe anul 2018 si a transmiterii unei fotografii in format electronic. Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul Camerei.

– In atentia consilierilor membri ai Camerei care doresc sa figureze in lista reprezentantilor in fata EUIPO pentru marca si designul comunitar:
– se va completa individual formularul de inscriere care se poate descarca de la urmatoarea adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/forms-and-filings
– se va transmite formularul completat la EUIPO, facandu-se in mod obligatoriu referire la certificatul bloc cu nr.210446 din 28.07.06 (pe pagina 2).

Dreptul la reprezentare in fata EUIPO il are oricare membru trecut la certificatul bloc cu nr.210446 din 28.07.06, pe care OSIM il transmite la EUIPO, actualizat lunar pe baza listei consilierilor primita de la Camera.

(7) LINK-URI UTILE CATRE ALTE WEBSITE-URI DE INTERES

www.osim.ro – Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM)

www.epo.org – European Patent Office (EPO/OEB)

www.wipo.int – World Intellectual Property Organization (WIPO/OMPI)

https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro – Oficiul Uniunii Europene pentru proprietate Intelectuala (EUIPO)

http://www.aippi.ro – Asociatia Nationala pentru Protectia Proprietatii Industriale (AIPPI)

http://www.patentepi.com – European Patent Institute (EPI)

http://www.orda.ro – Oficiul Roman pentru Drepturi de Autor